Hauptsitz • Ahornweg 7 5504 Othmarsingen

Tel. 056 444 20 60  

Home
E-Mail

Ç’bie në sy gjatë zhvillimit të fëmijës nga mosha 0 deri më 7/ 8 vjeç


Vezhgimet e poshteshenuara, ne fazat e ndryshme te zhvillimit te femiut

shpien në mes tjerash tek një dyshim për HPD, para se gjithash:


kur shumë kritere jane te perbashketa,

keto dukuri vrojtohen për një kohë të gjatë,

Prindërit janë të brengosur për zhvillimin e fëmijës së tyre:


Fëmija


Nuk ka qejf ta prekin

Ka vështirësi me lëndët ngjitëse, të lëngëta ose të buta

Lidhur me rrobat është tejet i ndjeshëm e i acaruar

Nuk më shikon

Nuk dëgjon kur e thërras

Çirret sapo dëgjon zhurma të forta

Reagon ndaj çfarëdo zhurme, sado të vogël,  lejon leht te manipulohet me te

Nuk i vë re dot rreziqet


Fëmija


Nuk belbëzon (edhe pas 2-4 muajsh)

Nuk shqipton asnjë fjalë (edhe pas 18-24 muajsh)

Akoma nuk thotë dot „jo“ (edhe pas 18-24 muajsh)

Nuk përgjigjet kur e thërrasin në emër (edhe pas 24-30 muajsh)

Nuk shqipton dot fjali me shumë fjalë (edhe pas 24-30 muajsh)

Flet në mënyrë të pakuptueshme

Flet gjuhën e  tij të veçantë


Fëmija


Vazhdimisht zë në thua

Ndeshet shpesh në mobiljet dhe në çerçivat e dyerve

Gjatë rrëzimit nuk mbështetet tek duart

Është i vrazhdët me lodrat

Ecën vazhdimisht në gishtërinjtë e këmbëve


Fëmija


Nuk luan dot vetëm

Nuk i përkushtohet gjatë një veprimi

Bën gjithnjë të njëjtën lojë

I bën rrëmujë të gjitha dhe i lë pa i mbledhur


Fëmija


Sillet me egërsi ndaj të tjerëve

I ngjitet një personi dhe nuk do për asnjë çast të jetë vetëm (nga 3 vjet e gjysmë)

I qepet çdo personi të huaj dhe do të lëvizë bashkë me të

Qan së tepërmi dhe vështirë pajtohet e qetësohet

Nuk luan dot me fëmijë të tjerë (nga 4 vjeç e lart)

Ka lëkundje të mëdha në disponim.

Deutsch Englisch Albanisch Französisch Italienisch Auffälligkeiten Spanisch Albanisch Home